Vad är Bowenterapi?

Bowenterapi är en annorlunda behandlingsmetod som framtagits av australiensaren Tom Bowen. Specifika punkter på kroppen stimuleras genom en slags rullning över muskler, senor, ligament, nerver och akupunkturpunkter. När man utför ett typiskt Bowengrepp (rullning) kan man jämföra det med att rulla över en gitarrsträng. Strängen börjar då vibrera. Vibrationen sprids genom strängen. När man rullar över en muskel sker samma sak. Vibrationen sprids genom hela muskeln. Vibrationen i sin tur stimulerar blod- och lymfflödet samt slappnar av muskeln. Eftersom man rullar över ett par muskler samtidigt, sprids vibrationen åt flera håll. Detta gör att ett stort område påverkas av bara ett par rullningar.

<     

Vad händer i kroppen vid en Bowenbehandling?
 • Stimulerar lymf- och blodcirkulationen: Detta medför effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier. Detta har man även kunnat se när man studerat blod genom mikroskop
 • Korrigerar: Det är inte ovanligt att en sned ryggrad eller ett vridet bäcken rättar till sig
 • Balanserar: Kunder rapporterar ofta att de känner sig mer balanserade, både fysiskt och psykiskt. Kroppen söker alltid balans
 • Reducerar smärta: Det är inte ovanligt att smärta reduceras omgående efter en behandling. andra gånger sker det mer successivt
 • Hämmar inflammation: I England används Bowenterapi ofta inom idrottsmedicin just därför att den är inflammationshämmande. Detta gör att skador läker fort.
 • Íkad smidighet : Musklerna förlängs eftersom spänningarna släpper
 • Stimulerar nervsystemet: Hjärnan tycks få information om var i kroppen det finns behov av läkning
 • Frigör blockerad energi: Kunder rapporterar ofta hur de känner pirrningar, ilningar, värme mm. Spridas i kroppen
 • Frigör känslomässiga spänningar: En kund kan t.ex. gråta, skratta eller prata ut. De känslomässiga spänningarna brukar släppa när personen är redo för det. Därför upplevs det positivt. Många kommer till insikt och gör förändringar i sitt liv efter att de fått bowenbehandling
 • Reducerar stress: Bowenmetoden har en lugnande effekt genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Detta har man kunnat mäta fram med apparatur
 • Stimulerar utrensningsorgan: t.ex. genom ökad urinmängd, fler tarmtömningar, upphostning av slem och ökad svettning
[ Referens - klicka för att läsa berättelse från en kund ]


Hur fungerar Bowenterapi ihop med andra behandlingar?

Bowen fungerar mycket bra tillsammans med andra behandlingsmetoder som bl.a, akupressur, healing, magnetbehandling och massage. Passar även tillsammans med homeopati, akupunktur, kiropraktik och osteopati. För det mesta är det dock tillräckligt med bara Bowen, eftersom den stimulerar kroppen på så många olika plan.

En fantastisk behandlingsmetod.